გააგზავნეთ SMS-ები საუკეთესო ფასად

შეარჩიეთ სასურველი აუდიტორია 3 500 000 აბონენტიდან მთელს საქართველში და შეატყობინეთ მათ თქვენი შეთავაზებები. გამოიყენეთ სტანდარტული BrandName-ბი , PROMO , REKLAMA , SIAXLE , SHEMOTAVAZEBA , AQCIA ან შეგვიკვეთეთ განსხვავებული.

SMS-ების დაგზავნა
Digital Marketing
მომხმარებლები
1485
გაგზავნილი SMS-ები
112,939,256
SMS გაგზავნა SMS-ების დაგზავნა

SMS - ების სწორად გაგზავნის ხერხები და საშუალებები ...1. სწორად შეარჩიეთ SMS -ის

გაგზავნეთ SMS
Email გაგზავნა Email-ების დაგზავნა

ამ ეტაპზე მეილების დაგზავნის სისტემა მზადების პროცესშია.უახლოეს მომავალშე შემოგთავაზებთ

გაგზავნეთ EMAIL