ტარიფები:

 1 - 5 000 SMS: 1.5 თეთრი

 5 001 - 10 000 SMS: 1 თეთრი

 10 001 - 50 000 SMS: 0.8 თეთრი

 50 001 - 100 000 SMS: 0.6 თეთრი

 100 001 - 250 000 SMS: 0.5 თეთრი

 250 001 - 500 000 SMS: 0.43 თეთრი

 500 001 - 1 000 000 SMS: 0.39 თეთრი

 1 000 001 - 2 000 000 SMS: 0.32 თეთრი

ფასები მოცემულია დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით.