ტარიფები გასაგზავნი SMS-ების რაოდენობის მიხედვით:


 1 - 5 000 SMS:   0.015 ₾   1.5 თეთრი 
 5 001 - 10 000 SMS:   0.01 ₾   1 თეთრი 
 10 001 - 50 000 SMS:   0.008 ₾   0.8 თეთრი 
 50 001 - 100 000 SMS:   0.006 ₾   0.6 თეთრი 
 100 001 - 250 000 SMS:   0.005 ₾   0.5 თეთრი 
 250 001 - 500 000 SMS:   0.0043 ₾   0.43 თეთრი 
 500 001 - 1 000 000 SMS:   0.0039 ₾   0.39 თეთრი 
 1 000 001 - 2 000 000 SMS:   0.0032 ₾   0.32 თეთრი 

 

ფასები მოცემულია დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით.