წესები:


1. ფიზიკური/იურიდიული პირი თანხის ჩასარიცხად ირჩევსმისთვის სასურველ მეთოდს, საბანკო გადარიცხვას რომლის გადახდაც ხდება ინვოისის საფუძველზეან ბარათით გადახდის მეთოდს, რომლის კომფიდენციალობას და უსაფრთხოებას ანხორციელებს TBC  ბანკის გადახდის სისტემა .

2. ჩარიცხული თანხა ისახება მომხმარებლის პირად ანგარიშზე.

3. პირადი კაბინეტიდან მომხმარებელს შეუძლია დაინახოს როგორც ჩარიცხვების ისტორია ასევე გახარჯული თანხების ისტორია და არსებული ნაშთი.

4. მომხმარებლის გაუქმების შემთხვევაში, გაუქმებამდე მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს მის ბალანსზე არსებული თანხის უკან დაბრუნება. თანხისდაბრუნება ხდება გადარიცხვით და მხოლოდ იმ ანგარიშზე, რომელი საბანკო ანგარიშიდანაც მოხდა ბალანსის შევსება

5. თუ თქვენ აგზავნით ქართულენოვან სმს-ს ან თქვენ ლათინური ტექსტი შეცავს 1 სიმბოლოს მაინც ქართულენოვანს (UTF-8) ასეთ შემთხვევაში 1 სმს მოცულობა მცირდება 160 სიმბოლოდან  70 სიმბოლომდე.

6. თუ თქვენ აგზავნით ლათინური ასოებით შეტყობინებას მაგრამ ტექსტი შეიცავს ე.წ. ემოჯის სიმბოლოს (⛱☕⚡❤️),  ასეთ შემთხვევაში 1 სმს მოცულობა მცირდება და უტოლდება ქართული სიმბოლოებით (UTF-8) შიგთავსის შემცველ სმს მოცულობას.

7. ნებისმიერ სმსის გაგზავნამდე ხდება ტექსტის ანალიზი, რომელიც გატყობინებთ რამდენი სმს სიმბოლოა გამოყენებული თქვენს ტექსტში, შეცავს თუ არა ქართულ ან არასტანდარტულ სიმბოლოებს და რა ღირებულების გამოდის გაგზავნა.

8. კომფიდენციალურობა.
დამკვეთის მიერ ატვირთული სატელეფონო ნომრები არ დამუშავდება სხვა კომპანიის სასარგებლოდ ან სხვა მიზნებისთვის SENDER.GE-ს ადმინისტრაციის მიერ, გარდა იმ შემთხვევისა თუ იდენტური სატელეფონო ნომერები მოძიებული არის ან მომავალში მოძიებული იქნება SENDER.GE-ს მიერ კანონიერად.