წესები:


1. ფიზიკური/იურიდიული პირი თანხის ჩასარიცხად ირჩევსმისთვის სასურველ მეთოდს, საბანკო გადარიცხვას რომლის გადახდაც ხდება ინვოისის საფუძველზეან ბარათით გადახდის მეთოდს, რომლის კომფიდენციალობას და უსაფრთხოებას ანხორციელებსლიბერთი ბანკის გადახდის სისტემა PAY.GE

2. ჩარიცხულითანხა ისახება მომხმარებლის პირად ანგარიშზე.

3. პირადი კაბინეტიდან მომხმარებელს შეუძლია დაინახოსროგორც ჩარიცხვების ისტორია ასევე გახარჯული თანხების ისტორია და არსებული ნაშთი.

4. მომხმარებლის გაუქმების შემთხვევაში, გაუქმებამდემომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს მის ბალანსზე არსებული თანხის უკან დაბრუნება. თანხისდაბრუნება ხდება გადარიცხვით და მხოლოდ იმ ანგარიშზე, რომელი საბანკო ანგარიშიდანაც მოხდა ბალანსის შევსება

5. თუ თქვენ აგზავნით ქართულენოვან სმს-ს ან თქვენ ლათინური ტექსტი შეცავს 1 სიმბოლოს მაინც ქართულენოვანს (UTF-8) ასეთ შემთხვევაში 1 სმს მოცულობა მცირდება 143 სიმბოლოდან  55 სიმბოლომდე.

6. კომფიდენციალურობა.
დამკვეთის მიერ ატვირთული სატელეფონო ნომრები არ დამუშავდება სხვა კომპანიის სასარგებლოდ ან სხვა მიზნებისთვის SENDER.GE-ს ადმინისტრაციის მიერ, გარდა იმ შემთხვევისა თუ იდენტური სატელეფონო ნომერები მოძიებული არის ან მომავალში მოძიებული იქნება SENDER.GE-ს მიერ კანონიერად.